Vägen mot en förnybar, hållbar och robust elförsörjning

Sverige har högt ställda klimatambitioner och mål om en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå dit krävs en kraftsamling där både myndigheter och andra aktörer bidrar. Det kommer att kräva breda insatser och nytänkande - och myndigheternas goda förmåga att samverka.

Det här har hittills hänt i arbetet (samtliga möten finns på sidan "Genomförda möten" som du hittar i navigeringen)

Sortera på: fallande - stigande
 • 1 okt – 27 nov 2020

  Regionala möten med samtliga länsstyrelser för förankring av strategin och diskussion om upplägg av det fortsatta arbetet med att ta fram regionalt planeringsunderlag.

  Nationell vindkraftsstrategi
 • 21 oktober 2020

  Hearing om strategins innehåll och upplägg.

 • 14 oktober 2020

  Rundabordssamtal med vindkraftsbranschen. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade företrädare för vindkraftsbranschen och elnätsföretag i syfte att informera om och diskutera förslaget till strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 2 oktober 2020

  Möte med Infrastruktur- och Miljödepartementet. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade statssekreterarna på Infrastruktur- och Miljödepartementet för att informera om förslaget till strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 15 juni 2020

  Dialogmöte med SKR: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade Sveriges kommuner och regioner (SKR) för ett uppföljande möte om strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 25 mars 2020

  Dialogmöte med Boverket: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Boverket i syfte att informera om och diskutera samverkan inom arbetet med strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 13 mars 2020

  Dialogmöte med Riksantikvarieämbetet: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade Riksantikvarien i syfte att informera om och diskutera samverkan inom arbetet med strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 25 februari 2020

  Möte med Sveriges kommuner och regioner (SKR). Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade ledningen för SKR för att informera om och diskutera samverkan inom arbetet med strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 16 december 2019

  Möte med Infrastruktur- och Miljödepartementet. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade statssekreterarna och berörda medarbetare på Infrastruktur- och Miljödepartementet för att informera om arbetet med strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 26 november 2019

  Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket deltog på länsrådens möte i Stockholm för att berätta om strategiarbetet och diskutera upplägget och länsstyrelsernas roll i det fortsatta arbetet med strategin.

 • 23 oktober 2019

  Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket deltog på konferensen Vind 2019.

 • 21 oktober 2019

  Preliminär nulägesbeskrivning klar. Innehåller bakgrund, nuläge och utmaningar.

 • 21 oktober 2019

  Rundabordssamtal med vindkraftsbranschen. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade företrädare för vindkraftsbranschen och elnätsföretag i syfte att diskutera upplägg av och utmaningar i arbetet med en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Andra mötet av två.

 • 9 september 2019

  Rundabordssamtal med vindkraftsbranschen. Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade företrädare för vindkraftsbranschen och elnätsföretag i syfte att diskutera upplägg av och utmaningar i arbetet med en strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Första mötet av två.

 • 4 juli 2019

  Almedalen. Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket deltog bland annat på ett seminarium på temat ”Vindkraft på rätt plats – så undviks konflikt mellan förnybart och urfolk”, anordnat av Naturskyddsföreningen.

  Nyhet på Naturvårdsverkets webbplats: Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnadPressmeddelande på Energimyndighetens webbplats: Gemensamt initiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnadUppdragsplan: Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad (pdf 319 kB)
 • 11 juni 2019

  Dialogmöte med Svenska kraftnät: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Svenska kraftnät i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

  Miljömålsrådets åtgärdslista 2018 (sverigesmiljömål.se)
 • 24 maj 2019

  Dialog med Länsstyrelsen: Avdelningschefen Caroline Asserup från Energimyndigheten och Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger deltog på landshövdingarnas möte i Umeå för att berätta om strategiarbetet och diskutera upplägget och länsstyrelsernas synpunkter på och roll i framtagandet och genomförandet av strategin.

 • 30 april 2019

  Dialogmöte med Havs- och vattenmyndigheten: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Havs- och vattenmyndigheten i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad. Hur strategin förhåller sig till havsplaneringen var en huvudfråga.

 • 26 mars 2019

  Dialogmöte med Försvarsmakten: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade generaldirektören på Försvarsmakten i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 12 mars 2019

  Dialogmöte med Sametinget: Generaldirektörerna på Energimyndigheten och Naturvårdsverket träffade ledningen för Sametinget i syfte att lyssna på varandras perspektiv och diskutera möjliga vägar att arbeta tillsammans i frågan om hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 11 december 2018

  Hearing: Syftet var att att höra olika intressenters syn på vilka utmaningar och möjligheter en hållbar vindkraftutbyggnad står inför - och vilka frågeställningar en strategi behöver hantera.

 • 30 november 2018

  Workshop med vindkraftsbranschen om lämpliga vindkraftsområden: Syftet var att diskutera vilka kriterier som utmärker områden som är lämpliga för vindkraftsetablering, exempelvis vad gäller medelvindhastighet vid navhöjd och storlek på område.

 • 24 oktober 2018

  Gemensamt myndighetsinitiativ för en hållbar vindkraftsutbyggnad: Generaldirektörerna för Energimyndigheten och Naturvårdsverket presenterade på vindkraftsbranschens årliga konferens Vind 2018 sitt gemensamma initiativ att ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

 • 1 mars 2018

  Beslut om Miljömålsrådsåtgärd – Hållbar vindkraftsutbyggnad: Miljömålsrådet presenterade sin gemensamma åtgärdslista där en av åtgärderna som Energimyndigheten och Naturvårdsverket tagit initiativ till är att ta fram en gemensam strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Åtgärden genomförs i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet.