Fossila bränslen

Exempel på fossila bränslen är kol, bensin, diesel och naturgas. De är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändring.