Energi

Energiförsörjningens påverkan på miljön kan i första hand minska genom effektivare energianvändning.