Vem gör vad i bullerfrågan?

Den som driver en miljöfarlig verksamhet har ansvar för de hälso- och miljöstörningar som kan uppkomma från buller. Kommun, länsstyrelse och en rad olika centrala myndigheter har ansvar för olika frågor kopplat till buller.