Biologisk myggbekämpning

Översvämningsmyggor har i vissa områden i landet orsakat stora problem sommartid för människor och djur. Under några år har man därför med hjälp av helikopter spridit bekämpningsmedlet VectoBac G över vissa områden i Nedre Dalälven. Naturvårdsverket prövar ansökningar om myggbekämpning.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Thomas Pettersson