Fler metoder för bekämpning av mygg

Slåtter, betesdrift, dikesunderhåll, buskröjning, minskad övergödning och reglering av vattennivån är åtgärder som kan minska förekomsten av översvämningsmygg på lång sikt. Det kan därmed minska behovet av exempelvis bekämpningsmedlet VectoBac G.