Biologiska bekämpningsmedel

Det har blivit enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur (NIS) som bekämpningsmedel.