Förslag till nytt rapporteringssystem för farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att rapportera, enligt förslag från Naturvårdsverket. Det nya rapporteringssystemet är tänkt att börja användas efter sommaren 2020.