Vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper.

Sidan senast uppdaterad: 2 mars 2020Sidansvarig: Dag Lestander