Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU

Naturvårdsverket har tillsammans med Energimyndigheten och SGU fått i uppdrag att utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU. Uppdraget ska delredovisas senast den 28 februari 2021 och slutredovisas senast den 14 oktober 2022.

Sidan senast uppdaterad: 2 december 2020Sidansvarig: Christian Junestedt