Utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering så att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Sidan senast uppdaterad: 16 oktober 2020Sidansvarig: Malin Johansson