Utvärdering av ändringar i miljöbalken avseende miljöbedömningar

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utvärdera de ändringar i miljöbalken avseende miljöbedömningar som infördes den 1 januari 2018.

Sidan senast uppdaterad: 22 februari 2021Sidansvarig: Teresia Sibo Lindberg