Uppdrag att utreda hantering av schaktmassor

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att göra en bred översyn av hanteringen av schaktmassor och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål.

Sidan senast uppdaterad: 8 februari 2021Sidansvarig: Dag Lestander