Uppdrag att med medel ur viltvårdsfonden främja viltvården

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att främja viltvården eller liknade ändamål med medel ur viltvårdsfonden. Uppdraget avser avgränsade uppgifter vilka sedan tidigare utförts av Svenska Jägareförbundet inom ramen för det så kallade Jakt- och viltvårdsuppdraget.

Sidan senast uppdaterad: 12 januari 2021Sidansvarig: Jens Andersson