Jämförande studie om sättet att redovisa skyddad natur

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att göra en jämförande studie i sättet att redovisa skyddad natur (land och sötvatten) i internationella sammanhang till Europeiska miljöbyrån (EEA). I uppdraget ingår även att, om möjligt, ta fram förslag på hur Sverige kan redovisa skyddsformer enligt Internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier på ett sätt som blir mer jämförbart med andra länders redovisningar.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2021Sidansvarig: Lena Brunsell