Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har fått ett gemensamt uppdrag att, efter samråd med Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.

Sidan senast uppdaterad: 2 februari 2021Sidansvarig: Fredrik Rangstedt