Satsning på naturnära jobb för personer långt från arbetsmarknaden

Naturvårdsverket medverkar i att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Uppdraget genomförs tillsammans med flera andra myndigheter, däribland Skogsstyrelsen och länsstyrelserna.

Sidan senast uppdaterad: 22 april 2021Sidansvarig: Fredrik Granath