Reglering för översyn av känsliga områden enligt avloppsdirektivet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram en reglering för översyn av känsliga områden och lämpliga kriterier för identifiering av känsliga områden enligt avloppsdirektivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 oktober 2020Sidansvarig: Teresia Sibo Lindberg