Reglering för översyn av känsliga områden

Naturvårdsverket har den 26 mars 2021 redovisat sitt uppdrag att föreslå regelverk kring känsliga områden. Uppdraget syftade primärt till att föreslå regler för att säkerställa en återkommande översyn av känsliga områden samt att föreslå kriterier för identifiering av känsliga områden enligt vad som föreskrivs i avloppsdirektivet.

Sidan senast uppdaterad: 29 mars 2021Sidansvarig: Anna Peters