Nationellt stöd till ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden

Naturvårdsverket redovisade den 5 februari 2021 sitt regeringsuppdrag gällande att peka ut typer av ängs- och betesmarker med natur- och kulturvärden som kan vara lämpliga att hantera utanför den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt att föreslå ett nationellt stöd för dessa marker.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2021Sidansvarig: Ingrid Kjellander