Landsbygdsutveckling och naturturism

Naturvårdsverket redovisade den 30 mars en slutrapport i ett regeringsuppdrag som redovisar vad satsningarna på värdefull natur har inneburit för landsbygdsutveckling, sysselsättning och naturturism.

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021Sidansvarig: Camilla Näsström