Förbättrad avfallsstatistik

Naturvårdsverket har utrett hur avfallsstatistiken kan förbättras. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet 18 februari 2021.

Sidan senast uppdaterad: 1 mars 2021Sidansvarig: Agnes Willén