Produkters livslängd och återvinningsbarhet

Naturvårdsverket redovisade den 15 juni 2020 en översiktlig beskrivning av produkters livslängd och återvinningsbarhet.

Sidan senast uppdaterad: 15 juni 2020Sidansvarig: Karin Klingspor