Översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Naturvårdsverket redovisade den 30 oktober regeringsuppdraget om att genomföra en översyn av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Sidan senast uppdaterad: 16 november 2020Sidansvarig: Jannica Häggbom