Hanteringen av biogas i EU:s utsläppshandelssystem

Naturvårdsverket har med stöd av Energimyndigheten utrett hanteringen av biogas i EU:s utsläppshandelssystem. Uppdraget redovisades till regeringen 17 juni 2020.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2020Sidansvarig: Amanda Hagerman