Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall

Förstudien om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall är en redovisning av ett regeringsuppdrag. Uppdraget redovisades till regeringen den 31 januari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2019Sidansvarig: Marie Larsson