Uppföljning av mål inom älgförvaltningen

Naturvårdsverket har redovisat hur riksdagens målsättningar om en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna och en produktionsbaserad älgjakt kan konkretiseras och göras uppföljningsbara i den kunskapsbaserade lokala älgförvaltningen. Redovisningen lämnades till regeringen den 27 november 2018.

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2018Sidansvarig: Elisabeth Öhman