Redovisade 2016

Här följer korta presentationer av de regeringsuppdrag som Naturvårdsverket redovisat under 2016.