Produkters livslängd och återvinningsbarhet

Naturvårdsverket ska ta fram underlag om produkters livslängd och återvinningsbarhet i syfte att öka kunskapen om förutsättningar att införa s.k. produktpass.

Sidan senast uppdaterad: 24 februari 2020Sidansvarig: Karin Klingspor