Översyn av kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att göra en översyn av anspråk på områden med riksintresse. Uppdraget genomförs tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket (riksintressemyndigheterna) och Boverket som är samordnande myndighet.

Sidan senast uppdaterad: 24 november 2020Sidansvarig: Olena Kashyna