Områdesfinansiering för älg och kronhjort

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt, främst älg och kronhjort.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2019Sidansvarig: Elisabeth Öhman