Brett deltagande i genomförande av Konventionen om biologisk mångfald

Naturvårdsverket ska redovisa förslag för hur ett aktivt deltagande från berörda samhällssektorer kan säkerställas vid genomförandet av det nya ramverket för Konventionen för biologisk mångfald (CBD).

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2021Sidansvarig: Lena Brunsell