Grovavfall och farligt avfall

Naturvårdsverket ska föreslå hur servicenivån för kommunens insamling av grovavfall från hushåll kan förbättras och bidra till en cirkulär ekonomi, samt utreda om krav för servicenivå även bör omfatta avfall från verksamheter.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Ulrika Isberg