Genomförande av artikel 22 om bioavfall i svensk lagstiftning

Naturvårdsverket får i uppdrag att föreslå hur artikel 22 om bioavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG kan genomföras i den svenska lagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021.

Sidan senast uppdaterad: 4 december 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson