Uppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken

Naturvårdsverket ska som samordnande myndighet utveckla samarbetsformer och genomföra åtgärder syfte att främja en mer enhetlig och effektiv tillsyn enligt miljöbalken.

Sidan senast uppdaterad: 18 augusti 2020