Förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen

Naturvårdsverket redovisade 21 maj 2021 sitt regeringsuppdrag att lämna förslag till ändringar i klimatrapporteringsförordningen mot bakgrund av nya krav. Förordningsändringar föreslås avseende en rad statliga myndigheters ansvar att ta fram underlag för dels internationell klimatrapportering, dels regeringens årliga klimatredovisning.

Sidan senast uppdaterad: 21 maj 2021Sidansvarig: Malin Kanth