Bistå i arbetet att ta fram förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket med flera myndigheter att bistå regionerna och Gotlands kommun som kommer att ta fram förslag till regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2021–2027.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2020Sidansvarig: Tea Alopaeus