Bättre kunskap om förorenade sediment

Naturvårdsverket har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Sidan senast uppdaterad: 16 juli 2019Sidansvarig: Per Nilsson