Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen har uppdragit åt Statskontoret och Naturvårdsverket att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken.

Sidan senast uppdaterad: 1 september 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad