Avfallskoder för Li-jonbatterier och klassning av alkaliska batterier

Naturvårdsverket ska ta fram ett förslag till hur de avfallskoder som anges i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) ska utformas.

Sidan senast uppdaterad: 26 januari 2021Sidansvarig: Erik Stigell