Avfall som resurs

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att analysera kriterier för när avfall upphör att vara avfall och kvotplikt för användning av återvunnen råvara.

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2021Sidansvarig: Karin Klingspor