Utveckling av friluftslivet

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet. Uppdraget bestod av tre delar.