Riktlinjer och genomförandeplan om regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Riktlinjer för regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och en genomförandeplan för arbetet framöver har tagits fram i det regeringsuppdrag som redovisas 24 september 2015.

Sidan senast uppdaterad: 25 november 2019Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner