Koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Naturvårdsverket har koordinerat arbetet med att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten- och havsområden med flera andra myndigheter och aktörer. Regeringsuppdraget slutredovisades den 30 oktober 2018.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2019Sidansvarig: Ingrid Johansson Horner