Genomförandet av Engångsplastdirektivet

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med information, vägledning och tillsyn.

Sidan senast uppdaterad: 21 april 2021