Fördjupad miljöövervakning av högfluorerade miljögifter (s.k. PFAS) och av växtskyddsmedel i vatten

Naturvårdsverket redovisade till regeringen den 30 maj 2018.