Århuskonventionen

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över innehållet i förslaget till rekommendationer för Århuskonventionen kopplat till tillgängliggörande av miljöinformation elektroniskt.

Sidan senast uppdaterad: 27 april 2021Sidansvarig: Emma Mogren