Analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att analysera behovet av författningsändringar eller andra åtgärder till följd av Europaparlaments och rådets förordning (EU) 2020/741 av den 25 maj 2020 om minimikrav för återanvändning av vatten och föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som myndigheten bedömer vara nödvändiga.

Sidan senast uppdaterad: 18 mars 2021Sidansvarig: Teresia Sibo Lindberg