Regeringsuppdrag

Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du regeringsuppdrag som vi arbetar med just nu. I menyn finns uppdrag som vi har redovisat.