Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår. Miljöövervakningsprogrammet är beslutat av det tidigare Miljömålsrådet. Ingående undersökningar revideras ungefär vart femte år.

Sidan senast uppdaterad: 28 maj 2020Sidansvarig: Emma Granqvist